04 Kvě

Proč jsem opustil Pirátskou stranu

Jak už jsem dříve psal, byl jsem jeden ze zakládajících členů České pirátské strany, následně předseda Moravskoslezského kraje a postupně 3.,2.,1.místopředseda strany. Vlastně druhý člověk hned po předsedovi, což je poměrně vtipné. Mimo tyto funkce jsem prošel i rozhodčí komisí, ideokomisí, zahraničním odborem, předsednictvem kraje na různých postech a svou pouť jsem ukončil jako neuznaný místopředseda Ostravy. Dá se tedy říct, že jsem viděl celý vývoj strany, obměny lidí, karieristy i schopné a aktivní členy. Zcela jistě jsem na žádnem ze zmiňovaných postů nebyl ideální, takový člověk prostě neexistuje, ale dělal jsem co se dalo.

Budování něčeho takového z nuly byl opravdu složitý proces

Budování něčeho takového z nuly byl opravdu složitý proces, který si vyžadoval nejen oddanost a přesvědčení, ale i nemalé množství prostředků. Pokud vám budou dnešní Piráti tvrdit, že se to vybudovalo zadarmo, nevěřte jim. Jen mě osobně stáli Piráti okolo 100 000 a lidé kolem mě na tom byli obdobně. Samozřejmě to nezní tak dobře, když byste vykřikovali do světa, že start pirátské strany stál 2 milliony, proto jsou tyto peníze zapomenuty a vymazány podobně jako první republikový výbor a jeho výsledky a stejně, jako videozáznam z ustanovujícího fóra. Některé záznamy se prostě nehodí do krámu.

1111

Ze začátku jsem vnímal piráty jako spolek veselých lidí, které mohu spoluformovat a kteří berou politiku trošku jinak, než tomu bylo jinde, navíc témata, která jsme si zvolili, byla optavdu ta, která mě zajímala. Věnovali jsme se práci opravdu naplno, bez ohledu na vlastní nepohodli a peníze, protože jsme měli jednotné cíle a bavilo nás to. Lidé se nám smáli a nevěřili, že bychom někdy mohli uspět, ale názory se mění.

…Start pirátské strany stál minimálně 2 miliony z kapes  členů, všichni už zapomněli…

Původní myšlenka jednoduché decentralizované strany s jednoduchými tématy a inovativními řešeními se ale postupně začala hroutit a začaly působit vlivy, které byly tak nějak nečekané i když se daly předpokládat. S přílivem nových členů se taky měnil obraz strany. Každý přinesl něco nového a jiného a každý chtěl, aby se právě tím jeho tématem ostatní zabývali. Původně jsem byl zastáncem rozšíření programu, ale postupně jsem musel tuto myšlenku opustit, protože piráti neměli opravdu schopné lidi pro řešení daných témat a tak plácali jedno přes druhé a vznikal nesourodý a neodborný program, který mají až doposud.

Změny v koncepci

S přílivem nových lidí a nových témat přišel příliv lidí, kteří se na nová témata přilepili a přijali je a všichni postupně zapomněli na to, s čím piráti vlastně vznikli. Stále více se začala strana podobat těm ostatním. Noví lidé pochopitelně neuznávali práci těch, kteří stranu vybudovali, vnímali pouze svá vlastní témata a v systému, kde se každý může vyjádřit k čemukoliv vznikal neuvěřitelný chaos. Během toho se sformovaly předpisy, jakýsi zákoník, které byly schváleny nekompetentními lidmi bez zájmu o dané téma. Prostě „zvedači rukou“, podílející se na hlasováních pouze tím, že nějak odhlasovali aby se neřeklo. Vznikly orgány strany a dostali je do rukou opět nekompetentní lidé opět nekompetentním celostátním fórem. Výsledek je děsivý. Navíc ze středové strany se stala strana levicová ač si to spousta zúčastněných vůbec neuvědomuje. Ne že by mi to nějak zásadně vadilo, ale rád jsem přesný a rád nazývám věci pravými jmény. Pokud se tedy odkloníme doleva, přestaneme přeci hlásat střed a dobré nápady ze všech směrů zatímco přijímáme převážně ty levé. Přestaneme operovat s faktem, že není levice a není pravice a začneme dělit tak, jak je společnost zvyklá.

Piráti mají zřejmě největší fluktuaci členů v novodobé historii politckých stran.

Další výraznou podpásovkou je centralizace oproti původně proklamované a schválené decentralizaci. Bez povolení centrálních orgánů si už kraje pomalu ani nepšouknou a centrum nefunguje zrovna ukázkově. Piráti mají zřejmě největší fluktuaci členů v novodobé historii politckých stran. Dá se říct, že počet členů je jen o něco málo vyšší, než po dvou letech činnosti, ale z původních tam zůstal jen zlomek, valná většina byla obměněna. Lze se pouze domnívat, proč tomu tak je.

fffff

Zvenku Piráti vypadají velmi otevřeně, vesele a jako jiná a mladá strana. Uvnitř jsou však zatuchlí, panují neustálé spory, stejné praktiky, jaké se dějí jinde, upadnete-li v nevoli svými názory jdoucími proti davu, neexistuje cesta, jak byste se dostali někam, kde byste dokázali cokoliv změnit a je už provás pouze cesta z kola ven. Přesně takto jsem vnímal svůj odchod. Dokud jsem byl užitečný, všechno bylo v pořádku, ale jak už to tak bývá, když člověk nesdílí přesně tu cestu, která je tlačena, nehodí se a je potřeba ho zlikvidovat.

Piráti už dávno nejsou piráty, kterými byli na začátku

Současnost strany

Faktem je, že současní Piráti už dávno nejsou piráty, kterými byli na začátku a ani nemá význam snažit se o jejich vyzvednutí do volených funkcí, protože se od nich nedají žádné inovace čekat. Pro změnu je často potřeba konflikt, staré nechce pryč a brání se novému, ale Piráti jsou bezzubí a před konflikty se schovávají, raději uhnou než by drželi pozice a ty inovace, které by měli přinést nemají pro běžný život větší význam. Byrokracie, kterou zavedli ve své vlastní struktuře je ovšem zcela jedinečná. Zjednodušení administrativy v režii Pirátů přinese jednu pozitivní věc, spoustu nových pracovních míst pro úředníky :-)

Kupříkladu:

  • Hlas „zdržuji se“ znamená že hlasující hlasuje proti
  • Předpisy strany měly už před rokem 112 stran, nyní to už bude na solidní publikaci
  • Kontrolní komise je odvolána ve chvíli, kdy by výsledek řízení mohl znamenat nepříjemnosti a případy jsou systematicky zdržovány či zametány pod koberec ve stylu „kde není žalobce, není soudce“
  • Zadávají se zakázky  (ne všechny) bez výběrových řízení, nebo jsou řízení přinejmenším podivná
  • Fórum členů je cenzurováno, nepohodlní lidé jsou systematicky blokováni
  • Vymýšlejí se projekty směřující k odčerpání prostředků z účtů, mnohdy zcela zbytečné a nesmyslné
  • Členové strany nemohou pro své projekty použít logo mezinárodní pirátské organizace, jejich projekty s použitím tohoto loga podléhají schválení technického odboru ač je logo distribuováno pod CC licencí
  • Většinu předpisů strany sepsal jediný člověk (šikovný což?)
  • Když odchází člen strany, musí předsednictvo kraje vzít jeho odchod na vědomí. Otázkou je co se stane, když předsednictvo odmítne vzít na vědomí? Bude členem proti vlastní vůli?

Strana jako taková již svůj úkol splnila, upozornila na témata, na která bylo potřeba upozornit a nyní už může pomalu zavřít krám. Navíc fakt, že se jim podařilo získat státní podporu je to nejlepší, co se mohlo stát. Ukázala se povaha mnoha členů a bude se ukazovat i nadále, jak se říká, peníze kazí charakter :-)

Strana jako taková již svůj úkol splnila

Význam Pirátů pro společnost

Pro mě osobně už Pirátská strana nemá význam a nemusím a ani nechci být její součástí, mrzí mě, že mě s ní lidé dále spojují, ale co jsem způsobil už neodčiním. Piráty nevolím a nepodporuji. Ovšem ti lidé, se kterýma jsem se díky této práci seznamil za to určitě stáli a proti valné většině pirátů nemám osobně vůbec nic, ba naopak, považuji je za přátele. Lidem trvá dlouho než pochopí skutečnost a tak se na ně ani nemohu zlobit.

Určitě má smysl zkusit si podobnou cestu v aktivní politice i když v malé straničce bez šancí na zvolení, protože si vyzkoušíte, jak moc jste schopní a jak moc zvládáte sebezapření. Taky to, jak moc si dokážete nechat nasrat na hlavu :-) Současná Pirátská strana je dětské hřiště, inkubátor mladých politiků a to je zřejmě její pravý smysl. Chraň nás ruka páně před vstupem pirátů do sněmovny. Stále jsou však ty původní ideály důvodem, proč je mi tato strana aktuálně nejbližší a kdybych neznal její představitele a kandidáty, zcela jistě bych jim dal svůj hlas. Bohužel za skoro 5 let jsem vůči nim ztratil i poslední zbytky důvěry. Ano, hovořím o těch, kteří jsou na špičkách kandidátek. Chcete-li Piráty volit, volte střed kandidátek, ani začátek, ani konec není dobrou volbou.

Co bude dál?

Politiku tedy určitě neopouštím, prošel jsem přeci inkubátorem a sem tam jsem měl i možnost zmáčknout si tlačítko, bylo by škoda tyto zkušenosti nevyužít, jen doufám, že to příště udělám lépe.