21 Čvc

Free shipping neznamená dopravu zdarma

Pokud si objednáváte zboží z Číny, nebo nějaké jiné země mimo EU a jeho předpokládaná hodnota přesahuje €25 a pošta vám zásilku zastaví, neznamená to, že vám vypočtou clo a DPH z ceny zboží. Vypočtou vám tyto položky z ceny zboží a ceny dopravy. V normálním světě každý chápe, že je doprava, v případě zboží s dopravou zdarma, započtena do ceny zboží. V rámci EU tomu ale tak není. EU totiž vydala směrnici, která říká, že v případě dopravy zdarma (free shipping, free postage) pokud není doprava vyčíslena, vypočítává se cena dopravy z odhadované ceny dopravy přepravce. V tomto případě tedy České pošty.

Ve výsledku, když si koupíte zboží o určité váze, zaplatíte prodejci cenu zboží řekněme 1000Kč ale tím nemáte vyhráno. Pokud se váš balíček dostane do celního řízení, vezme se hodnota zboží, tedy 1000Kč, k tomu se připočtou předpokládané náklady na dopravu, řekněme 500Kč (z Číny nic divného) což by za obdobnou zásilku účtovala Česká pošta, náklady celní deklarace, aktuálně 192Kč a z toho celého se vypočte DPH. Tím pádem platíte za zboží dohromady 2047Kč s DPH.

Všimněte si, že se dostáváme na částku o 100% vyšší, než byla původní cena zboží s dopravou zdarma. Vyhláška je v platnosti od listopadu 2015, kdy ji dle zmiňovaného zákona vytvořilo Generální Ředitelství Cel. Moc lidí si toho nevšimlo, ale faktem je, že zde platíme daň z něčeho, co neexistuje, resp. Je už započteno v ceně zboží. Jak řekl můj kamarád „žádné poštovné zdarma neexistuje“, takže pokud si budete objednávat z Číny, myslete na to, že pokud vám zboží zastaví tak vás ČR společně s ČP odřou naprosto neuvěřitelným způsobem, který v podstatě nemá v daňovém systému obdoby.

Zmiňovaný EU nesmysl v kompletním znění

Prováděcí předpis GŘC vytvořený z EU nesmyslu (docx)

Abych nevařil z vody a třeba kdybych se případně ve výpočtu sekl, tak přikládám vyjádření Čeké Pošty u konkrétního případu:

Dobrý den,

celního dluh u Vaší zásilky byl celním úřadem vypočten takto:

cena zboží 45,88 AUD  x kurz 17,823 = 818,- Kč

Do základu pro vyměření cla, tzn. do celní hodnoty zboží  se od 1.5.2016 zahrnuje poštovné a to v souvislosti s nabytím účinnosti PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015. Dle stanoviska GŘC, které Vám zasílám v příloze, musí být poštovné přičteno i v případě, kdy je poštovné zdarma (free shipping, free postage) a pokud není uvedena jeho výše, vypočítají se podle přepravních služeb používaných pro stejný druh přepravy.

Poštovné ve Vašem případě bylo dle sazeb ČP stanoveno na částku 538,- Kč

Základ pro vyměření cla byl tedy stanoven na částku 1356,- Kč. Clo nebylo vyměřeno.

Do základu pro výpočet DPH při dovozu zboží se zahrnuje částka cla a vedlejší výdaje vzniklé do prvního místa určení v tuzemsku.
Mezi vedlejší výdaje dle zákona o DPH patří i poplatek za služby celní deklarace, který je stanoven ve výši 192 Kč dle platných poštovních podmínek – Ceníku základních poštovních služeb.

Základ pro vyměření DPH byl stanoven tedy ve výši 1548,- Kč (1356+192).

Celní úřad vyměřil a vybral 21% DPH ve výši 325,10 Kč.

Za služby celní deklarace byl vyměřen poplatek 192,- Kč.

Celkem tedy na Vaší zásilce vázly poplatky v celkové výši 517,- Kč.